The recommendations of Szkolne Schronisko M³odzie¿owe "Stra¿nica" (ca³oroczne are displayed here.