Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van Szkolne Schronisko M³odzie¿owe w Zespole Szkó³ Zawodowych (sezonowe).